Správa športových zariadení mesta Žilina
Vysokoškolákov 8
010 01 Žilina